Záväzná prihláška na tvorivo-relaxačný pobyt

27.7.-30.7.2023 Hrušov

 

Meno priezvisko .............................................................................

Bydlisko: ..................................................................................(aby sme sa mohli poprípade spolu zviesť z rovnakého smeru )

Prihlasujem počet osôb: ....................

Záväznú prihlášku prosím prekopírovať a poslať na adresu lindart@centrum.sk, prípadne olga.dzurova@gmail.com

 Prihlášku a zálohu 100.-€/ osoba, prosíme poslať najneskôr do 7.7.2023

na číslo účtu:  SK23 0200 0000 0002 0324 1402

Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť svoje meno a priezvisko

 

Ps:  mám záujem vo vlastnej réžii:      o masáž       jazda na koni    ( škrtni, čo sa nehodí)                                            

 

                                                            Za Babinec                    Linda a Oli